RETRO стоящ смесител за мивка с пластмасов изпразнител
RETRO стоящ смесител за мивка с пластмасов изпразнител
RETRO стенен смесител за мивка
ROSICA стенен смесител за мивка R лебедка
SIRIUS стоящ смесител за мивка с изпразнител
SIRIUS стоящ смесител за мивка без изпразнител
ORION стоящ смесител за мивка с изпразнител
ORION стоящ смесител за мивка без изпразнител
ORION стенен смесител за мивка
ORION стоящ смесител за мивка висок без изпразнител
ISKAR стенен смесител за мивка L лебедка
ISKAR стенен смесител за мивка R лебедка
ISKAR стенен смесител за мивка лят чучур
ISKAR стоящ смесител за мивка тръбен чучур J без изпразнител
CONNECT BLUE стоящ смесител за мивка с изпразнител
CONNECT BLUE стоящ смесител за мивка без изпразнител