ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА “ДЖЕСИКА ОНЛАЙН” ООД

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат правилата и условията, при които посетителите на интернет уебсайт jessica.bg имат право да използват интернет уебсайта и неговите приложения, както и да преглеждат съдържанието му, вкючително за целите на сключването на договор за покупко-продажба на продукти, предлагани в електронния магазин.

1.2. Моля, запознайте се внимателно с настоящите Общи условия. Счита се, че всеки потребител на електронния магазин на Jessica.bg се е запознал, разбира и приема настоящите Общите условия.

1.3. Общите условия важат както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители, използващи jessica.bg.

1.4. Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им в Jessica.bg и са валидни при всяко посещение на регистриран или нерегистриран потребител.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. “Уебсайт” е уебсайтът на “Джесика Онлайн” ООД, достъпен на домейн jessica.bg.

2.2. „Онлайн магазин“ е електронен магазин, който се намира на домейн Jessica.bg, през който е възможно да се купуват стоки от каталога на „Джесика Онлайн“ ООД от разстояние.

2.3. „Потребител” е всяко физическо лице и юридическо лице, използващо уебсайта.

2.4. „Клиент“ е всяко физическо лице, навършило 18 години, и всяко юридическо лице, съгласило се с Общите условия на jessica.bg, което е направило поръчка през онлайн магазина на “Джесика Онлайн” ООД.

2.5. “Профил” - обособена в уебсайта част, която съдържа необходимата за изпълнение на поръчки информация за клиента. Регистрираните потребители могат да разглеждат и редактират данните, които са въведени в момента на регистрация.

2.6. „Джесика Онлайн“ или „Продавач“ е „Джесика Онлайн” ООД, ЕИК 206204481.

2.7. „Джесика София“ ООД е търговско дружество, което продава идентични стоки, с продаваните в онлайн магазина на „Джесика Онлайн“ ООД, във физически магазини, локации на които са представени в уебсайта.

2.8. „Стоки“ са артикулите, предлагани в електронния магазин на “Джесика Онлайн” ООД.

2.9. „Поръчка“ е направена през онлайн магазина на уебсайта поръчка от Клиент на избрани от него Стоки, заедно с избран начин за заплащане и получаване на Стоките.

2.10. „Договор“ – Потвърдена от представител на Продавача поръчка.

2.11. „Работни за Продавача дни“ са дните от понеделник до петък (от 09:00 – 18.00) и събота (09.00 – 17.00). Неделя е почивен ден за Продавача.

3. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА УЕБСАЙТА JESSICA.BG

3.1. Електронният магазин на уебсайт jessica.bg е собственост и предлага стоки от името на Продавача - “Джесика Онлайн” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №229, с ЕИК 206204481, и данъчен номер BG206204481.

3.2. За връзка с Джесика Онлайн:

Адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 229;

Връзка чрез E-mail: online@jessica.bg

Телефон за връзка: +359 882511742;

Телефоните за връзка са платени, като при обаждане от мобилен телефон, таксите са в зависимост от Вашият тарифен план, влкючително ползването на безплатни минути, ако са включени такива.

Връзка чрез посочените телефони може да се осъществи в работни дни и работно време:

Понеделник – петък: 09:00 – 18:00; Събота: 09:00 – 17:00; Неделя: почивен ден.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФИЛИ

4.1. Регистрация на потребителски профил в уебсайта не е задължително условие за закупуване на стоки от електронния магазин на Продавача.

4.2. Регистрацията на профил е доброволен акт на потребителите с цел улесняване използването на онлайн магазина на „Джесика Онлайн“. При регистрация Потребителите ще получават запитване и молба за съгласие с Общите условия за ползване на онлайн магазина.

4.3. При регистрация на профил се събират лични данни, съгласно Политиката за защита на личните данни

4.4. При регистриране на потребителски профил ще бъде предлагано на Потребителите да се абонират за получаване на маркетингови имейли на „Джесика Онлайн“ във връзка с нашите продукти, промоции и ексклузивни предложения, както и във връзка с друга информация, която „Джесика Онлайн“ може да счете за полезна за своите регистрирани потребители.

4.5. При първото посещение на Уебсайта Потребителят ще бъде информиран относно използването на дигитални технологии за проследяване (бисквитки) на Уебсайта и ще бъде помолен да се запознае с Политиката за бисквитки на Продавача и да определи обхвата на използваните бисквитки.

5. ПОРЪЧКИ

5.1. Договорите от разстояние, сключени между „Джесика Онлайн“ и Потребителя, ще се считат за обвързващи след приемане на поръчката, включително частично приемане от страна на „Джесика Онлайн“. В случай, че поръчката не бъде приета от представител на Продавача, „Джесика Онлайн” незабавно информира потребителя за това.

5.2. Процедурата за извършване на поръчки в онлайн магазина на Продавача е следната:

5.2.1. Потребителят може да направи поръчка като добави Стоки от онлайн магазина към „Списъка с продукти“ на уебсайта. Поръчката може да бъде финализирана като потребителят посети отдела „Списък с продукти“ и попълни, описаната в уебсайта информация, и извърши необходимите действия. Поръчката е финализирана с натискане на бутона „Поръчай“ от страна на потребителя.

5.2.2. След финализиране на поръчката, Клиентът ще получи автоматично генериран имейл на предоставената от него електронна поща, която ще го информира, че поръчката е регистрирана. Полученият имейл за регистрация на поръчката не означава, че е сключен договор между Клиента и Продавача за изпълнение на поръчката.

5.2.3. Получените поръчки се обработват от служители на „Джесика Онлайн“ в най-кратък срок, който е в зависимост от момента на получаване им. Поръчки, получени до 15:30ч. на текущ работен ден се обработват в същия ден. Поръчки, регистрирани след 15:30ч. или в неработен ден се обработват през следващия работен ден.

5.2.4. След обработване на поръчката, служител на Продавача ще се свърже с Купувача по имейл, за да потвърди или откаже поръчката. От момента на потвърждение на поръчката от страна на „Джесика Онлайн“ се пораждат права и задължения за Продавача и Купувача.

5.3. Потребителят/Купувачът има право да редактира, коригира и изменя всички подробности за поръчката, използвайки функционалностите на уебсайта, включително в раздел „Списък продукти“, до момента на потвърждаване на поръчката от страна на Продавача.

5.4. Преди да финализира поръчката, потребителят ще бъде помолен да прегледа внимателно продуктовите спецификации, съответната цена (включително всички приложими данъци и такси), разходите за доставка, всички показани в раздела за плащане и преглед и ще бъде помолен за съгласие с настоящите Общи условия за продажба.

5.5. Стоките, предлагани за продажба от “Джесика Онлайн” са показани единствено и изключително на уебсайта, когато е направена Поръчката, както е описано в съответното описание на информацията за продукта.

5.6. „Джесика Онлайн“ има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на финализиране на Поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на уебсайта, Продавачът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на купувача, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

5.7. Продавачът има право да не потвърждава Поръчката, когато поръчките са непълни или неправилни или продуктите вече не са налични.

5.8. В горните случаи, „Джесика Онлайн“ ще ви информира, че поръчката е отказана като посочи причините за това.

6. ЦЕНИ

6.1. Финализирайки направена поръчка, Купувачът изрично приема, че при потвърждаване на поръчката от Продавача, Купувачът ще бъде задължен да плати съответната покупна цена.

6.2. Всички цени на предлаганите стоки в уебсайта са в български лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси.

6.3. Закупените стоки от уебсайта на „Джесика Онлайн“ могат да се платят по един от следните начини: чрез виртуален ПОС терминал, който работи с бакови карти на BORICA, VISA и MasterCard, чрез наложен платеж и чрез банков превод.

6.4. Всяка покупка в Уебсайта през виртуален ПОС терминал се извършва с най-висока степен на сигурност благодарение на нашето партньорство с банка Райфайзенбанк (България) ЕАД (https://www.rbb.bg/) и тяхната защитена система за плащане с виртуален ПОС терминал.

6.5. При извършването на онлайн плащания или плащания по банков път, „Джесика Онлайн“ не носи каквато и да е отговорност за понесени разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

7. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ ОТ СКЛАД НА ПРОДАВАЧА

7.1. Купувачът преди финализиране на поръчката има право на избор за начина, по който желае да получи закупените стоки – от магазин или склад на „Джесика София“ ООД, чрез доставка до определен адрес от служители на „Джесика Онлайн“, чрез доставка от куриер до посочен от Купувача адрес или до офис на куриер.

7.2. Доставчиците на „Джесика Онлайн“ и служителите на външни куриерски дружества ще доставят Стоките, закупени от Потребителя, на адреса, посочен от последния в Поръчката, на цената, конкретно посочена в Уебсайта в раздела за плащане, преди Поръчката да бъде потвърдена.

7.3. При поръчка на Стоки над ...... лв. Купувачът има право на безплатна доставка от служители на „Джесика Онлайн“.

7.4. При поръчки, които са на по-ниска стойност от посоченото в ал.6.3., се доставят от „Джесика Онлайн“ единствено след предварително заплащане на доставката от страна на Купувача. Дължимата сума за доставка от „Джесика Онлайн“ се различава в зависимост от мястото на доставка. Преди финализиране на поръчата или допълнително направеното искане за доставка, потребителят/купувачът ще получи информация относно дължимата от нега цена за доставка.

7.5. Цената за Доставка от служители на „Джесика Онлайн“ за територията на гр. София и гр. Плевен е 20лв. с ДДС. Цената за доставка от служители на „Джесика Онлайн“ извън територията на гр. София и гр. Плевен се изчислява в зависимост от избраната локация. Цената включва както разноските за доставяне на поръчаните стоки, така и цената за застраховка при доставяне

7.6. Доставка от служителите на „Джесика Онлайн“ се извършва единствено до адрес с осигурено място за паркиране и подходящи условия за приемане на закупената стока. В случай че последните не са осигурени от Купувача или той не бъде намерен на адреса, за да приеме поръчката, поради което доставката се окаже невъзможна, закупените стоки се връщат в склад на „Джесика Онлайн“, от който Купувачът има право да ги вземе или да поръча нова доставка след осигуряване на необходимите условия за това. При неуспешна доставка по вина на Купувача, заплатената сума за доставка не се връща. Служителите на „Джесика Онлайн“ не извършват допълнителни разтоварни дейности или разнос на закупените стоки.

7.7. Доставка от служители на „Джесика Онлайн“ се извършва в най-кратък срок в предварително уговорен с Купувача работен за Продавача ден. Възможните диапазони за доставка от служители на „Джесика Онлайн“ са следните: от 09:00 до 12:00ч. или от 12:00 до 16:30 ч.

7.8. Доставка на стоки, които следва да бъдат допълнително поръчани от страна на Продавача ще бъдат извършени след получаването им от „Джесика Онлайн“ в най-кратък срок в предварително уговорен работен за Продавача ден. Диапазоните за доставка са идентични с описаните по предходната алинея.

7.9. Доставка до адрес на Купувача и до офис на куриер могат да се извършват от следните куриери:
1. ............ . Информация за услугите и цените на ................ може да бъде намерена на следния адрес: ..............
2. ................... . Информация за услугите и цените на ................ може да бъде намерена на следния адрес: ..............

7.10. Купувачът или упълномощено от него лице има право да получи поръчаните стоки единствено след пълното заплащане на дължимата цена за продуктите, включително и таксите за доставка, когато такива се дължат.

7.11. От момента на предаване на закупените стоки на купувача или упълномощено от последния лице, рискът от случайно повреждане или погиване на стоките се носи от страна на Купувача.

7.12. При получаване на закупените Стоки, Купувачът е длъжен да подпише съответната разписка, предоставена му от служител на „Джесика Онлайн“/куриера, след като Купувачът е проверил, че доставените стоки отговарят на направената поръчка.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. При доставка на поръчани Стоки или при получаването им в склад на Продавача, в случай че Стоките са с явни недостатъци, повредени в следствие на доставката, с нарушена опаковка или не отговарят на закупеното качество, количество или характеристики, Купувачът следва незабавно да опише несъотвествията писмено и да предаде констативния протокол на доставчика, куриера или служителя на Продавача. Купувачът има право да избира между извършване на ремонт на стоката (когато е приложимо) или замяната ѝ с нова.

8.2. Рекламация на получени от Клиента продукти няма да бъдат приемани, в случай че клиентът е приел доставените/предадените стоки без забележка.

8.3. „Джесика Онлайн“, когато се увери, че стоката реално не отговаря на направената поръчка, ще приведе стоката в съотвествие със сключения договор в срок от 30 дни от направената рекламация.

8.4. След изтичане на срока по предходната алинея, Купувачът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената.

8.5. В случай че Клиентът не е удовлетворен от привеждането на стоката в съотвествие със сключения договор, той има право да поиска разваляне на договора и възстановяване на цената или намаляване на цената.

8.6. Купувачът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

9. УСЛОВИЯ ЗА СКЛАДИРАНЕ

9.1. Закупени и изцяло заплатени от Купувача стоки, могат да бъдат складирани безвъзмездно от Продавача в негов склад в срок до 60 дни от датата на извършеното плащане.

9.2. Предходната алинея се прилага и за закупени от Купувача стоки, които по негова вина не са доставени от Продавача и са върнати в склад на Продавача.

9.3. За всеки ден след изтичането на периода от 60 дни по алинея 1 се начислява такса за складиране в размер на 1% (един) процент от стойността на стоката по поръчката, която е останала на склад.

9.4. Непотърсена стока от склад на Продавача за период от 6 (шест) месеца от датата на плащане подлежи на унищожение или става собственост на “Джесика Онлайн”. Заплатените суми се прихващат с дължимата сума по ал. 3 от настоящия член. В случай че след прихващането е останала част от заплатената от Купувача сума, тя се възстановява на Купувача в срок от 14 (четиринадесет) дни.

10. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКИ

10.1. Купувачът има право в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от получаване на Стоките да се откаже от сключения договор без да посочва причина, без да дължи обезщетение и без да заплаща допълнителни разходи. Купувачът има това право и преди да получи поръчаните Стоки.

10.2. Купувачът дължи заплащане на разходи за доставка в случаите, когато той е избрал различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „Джесика Онлайн“.

10.3. Стоки, които са направени по поръчка на Клиента не могат да бъдат върнати или заменени, освен при производствени дефекти, в зависимост от изискванията към производителя. Не се възстановяват суми, предоставени като задатък за изработване на Стоки по поръчка, когато Клиентът се откаже от направената поръчка.

10.4. Правото на отказ от сключения договор се извършва чрез предоставения в уебсайта на „Джесика Онлайн“ формуляр за упражняване право на отказ, който е Приложение 1 към настоящите Общи условия. Правото на отказ може да се упражни както онлайн чрез изпращане по имейл до „Джесика Онлайн“, така и с физическо изпращане на формуляра до адреса на управление на Продавача. В случаите, когато Купувачът е упражнил правото си на отказ чрез изпращане на имейл, Продавачът се задължава да потвърди, че имейлът е получен от него.

10.5. Продавачът има право да не приеме отказаните от Купувача стоки, които съгласно чл.55, ал.4 от ЗЗП са с намалената стойност, причинена от изпробване, което е различно от необходимото за установяване естеството, характеристиките и доброто функциониране на закупените стоки.

10.6. В случай че Продавачът не предложи да прибере Стоките си сам, то Купувачът е длъжен да изпрати или предаде Стоките обратно на „Джесика Онлайн“ не по-късно от изтичането на 14 дни от датата на упражненото право на отказ.

10.7. Купувачът следва да изпрати Стоките, за които е упражнил правото си на отказ, до адреса, от който са били изпратени при поръчката съгласно предоставените при получаването документи. Купувачът има право да предаде Стоките, за които е упражнил правото си на отказ, в магазин на „Джесика София“ ООД, локации на които са посочени в уебсайта.

10.8. Плочки, поддържани на склад от Продавача, могат да бъдат върнати или заменени и след изтичане на срока за отказ по ал. 1 в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване им. За да бъдат приети, плочките следва да да бъдат без повреди, в цели, оригинални опаковки, в добър търговски вид, както и със запазени платежни документи (фактури, касови бележки и т.н.).

10.9. Стоки, извън посочените по предходната алинея, поддържани на склад от Продавача, могат да бъдат върнати или заменени и след изтичане на срока за отказ по ал.1 без ограничение във времето. За да бъдат приети, Стоките следва да да бъдат без повреди, в цели, оригинални опаковки, в добър търговски вид, както и със запазени платежни документи (фактури, касови бележки и т.н.).

10.10. Когато Купувачът е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява получените суми, включително разходите за доставка до размера на най-евтиния вид стандартна доставка, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Купувачът е упражнил правото си на отказ.

10.11. Когато Купувачът е върнал стоки след изтичане на срока, в който има право да упражни правото си на отказ, Продавачът възстановява получените суми за покупка на стоките като приспадне разходите за доставка.

10.12. Продавачът възстановява получените суми чрез същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, което не е свързано с допълнителни разходи за него. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно.

10.13. „Джесика Онлайн“ предоставя законова гаранция за закупените продукти за срок от 2 /две/ години съгласно правилата на чл. 105, ал. 2 и раздел II (чл. 103а до 116) от Закона за защита на потребителите.

11. ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПРОЕКТИ:

11.1. „Джесика Онлайн“ предлага виртуална визуализация на индивидуалните проекти на потербителите на уебсайта за баня, кухня и интериор.

11.2. Визуализацията се извъшрва от наети от Продавача дизайнери.

11.3. Проекти могат да се извършват както чрез среща с дизайнери, така и дистанционно – чрез предоставяне на необходимата информация по телефон, имейл, Viber или други желани средства за комуникация.

11.4. Обичайният срок за изготвяне на визуализация по проект на Клиент е до една седмица. Срокът може да бъде удължаван съобразно натовареността на служителите на Продавача и сложността на проектите на Клиентите.

11.5. Визуализациите се предоставят на клиентитите по договорен между страните начин – на физически носител, по имейл или друг начин.

11.6. Клиентът е длъжен да одобри предоставените му проекти писмено или по имейл, когато те отговарят на предварително поставените изисквания.

11.7. Визуализация и проект на БАНЯ:

а. Бърза 3D визуализация: проект на баня по избрани от клиента плочки е на стойност 20 лв. с ДДС и се заплаща предварително; Клиентът има право на една промяна по проекта, която е включена в цената; Всяка следваща корекция е на стойност 10 лв. с ДДС, която не подлежи на приспадане; Стойността на проекта се приспада при закупуване на плочки от Продавача от цената на направената Поръчка.

б. Детайлна 3D визуализация: цялостен проект на баня, който е на стойност 100 лв. с ДДС и се заплаща предварително; Сумата се възстановява при закупуването на Стоки на стойност над 2000 лв. с ДДС; Клиентът има право на една промяна по проекта, която е включена в цената; Всяка следваща корекция е на стойност 20 лв. с ДДС и тази сума не се приспада от цената по направена след това покупка; При втора визуализация на банята с други плочки се заплаща допълнително 50 лв. с ДДС, която сума не подлежи на приспадане.

в. След одобрение на проекта и на база на визуализацията се изчислява необходимата квадратура с включени резерви спрямо размерите, предоставени от клиента и съгласувани с него; “Джесика Онлайн” не носи отговорност при получили се разминавания вследствие на неправилно подадени от клиента размери или подредба на плочките, различна от заложената в проекта.

10.8. Визуализация и проект на КУХНЯ:

а. Визуализация на кухня е на стойност 250 лв. с ДДС и се заплаща предварително. Сумата се възстановява при изпълнение на проекта от “Джесика Онлайн” ООД.

10.9. Визуализация и проект на ИНТЕРИОР:

а. Визуализация на интериор започва от минимална цена от 30 лв с ДДС и варира в зависимост от услугите, които може да включва: Функционално разпределение; Изготвяне на идеен проект; Изготвяне на работен проект (Чертежи за ВиК инсталация; Чертежи за електрическа инсталация; Чертежи за избор и вид на осветителните тела) и др.

б. Всяка визуализация се определя индивидуално спрямо предоставените от Клиента критерии.

14. ФОРСМАЖОР

14.1. Ние няма да носим отговорност или отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое от задълженията ни по договорите и тези общи условия, причинено от събития извън нашия разумен контрол (по-долу „Форсмажорно събитие“).

14.2. Форсмажорно събитие включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

 • Стачки, блокировки или други индустриални действия.
 • Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война.
 • Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие.
 • Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт.
 • Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи.
 • Актовете, постановленията, законодателството, разпоредбите или ограниченията на всяко правителство.

14.3. Изпълнението по сключен с Продавача договор се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие, и ще доведе до автоматично удължаване на времето за изпълнение на договора на този период. Ще използваме нашите разумни усилия, за да приключим форсмажорното събитие или да намерим решение, чрез което задълженията ни по договора да бъдат изпълнени въпреки форсмажорното събитие.

15. РАЗДЕЛНОСТ

15.1. В случай, че някое от настоящите Общи условия за използване или разпоредби на договор са определени от който и да е компетентен орган за невалидни, незаконни или неприложими до каквато и да е степен, такъв срок, условие или разпоредба в тази степен ще бъдат отделени от останалите срокове, условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от закона.

16. СРОКОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

16.1. Всички използвани в настоящите Общи условия термини, както и техните производни следва да се тълкуват в съответствие с приложимите закони, освен ако изрично не е посочено друго по-горе.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Настоящите Общи условия за употреба влизат в сила от момента на публикуването им в уебсайта.

17.2. Условията са валидни за неопределено време през целия период на работа на онлайн магазина.

17.3. Тези Общи условия за ползване могат да бъдат изменяни поради приемането на нови закони и разпоредби или други причини. В случай на изменение, новите общи условия за ползване влизат в сила от датата на публикуване на уебсайта.

17.4. Във всеки случай новите Общи условия за ползване ще се прилагат само за поръчките, попълнени след датата на публикуване на условията. Предходни поръчки и съответните покупки ще се управляват от съответните предишни версии на Условията.

17.5. Изменените Общи условия ще бъдат съобщени на всички регистрирани потребители на Уебсайта на имейл адресите, посочени от тях за комуникация и актуализации от „Джесика Онлайн“.

17.6. В случай на правен спор от всякакво естество между потребител и „Джесика Онлайн“ приложимо ще е българското право. Потребителят и „Джесика Онлайн“ се съгласяват да решат споровете в дух на разбирателство. При невъзможност спорът ще се реши от компетентния български съд.

17.7. За неуредени от тези общи условия въпроси приложими са българското законодателство и правото на ЕС.

17.8. Информация предоставяна съгласно чл. 181н от Закона за защита на потребителите:

17.8.1. Потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до Комисията за защита на потребителите (КЗП): КЗП (kzp.bg)

17.8.2. Платежен спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до Помирителната комисия за платежни спорове (ПКСП) в рамките на КЗП: Помирителна комисия за платежни спорове (ПКПС) - Контакти (abanksb.bg)

17.8.3. Всеки потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези условия, може да бъде разрешен и чрез уебсайта на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове http://ec.europa.eu/odr, посветен на подпомагането на потребителите и търговците да разрешават извънсъдебно своите спорове, включително международни спорове.Приложение 1:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До „Джесика Онлайн” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №229, с ЕИК 206204481, и данъчен номер BG206204481, имейл: ............ :
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 • Поръчано на*/получено на*
 • Име на потребителя/ите
 • Адрес на потребителя/ите
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата